Mikä suojauksessa voi mennä vikaan?

Suojauksen perusperiaate on hyvin yksinkertainen. Jos ohjeita ei noudata, voi suojauksenkin tehdä virheellisesti. Alle on koottu yleisimpiä virheitä ja puutteita, joita ammattitaidottomassa suojauksessa yleensä tehdään.

  • Pistorasiasuojia käytetään yksinään. Heikommat pistorasiasuojat eivät kestä yksinään, joten kokonaisturvallisuuskaan ei parane yhtään. Salama on johdoissa esim. vesijohdon ja puhelinlinjan jännitetasoa vastaan jopa miljoona volttia. Tämä voi aiheuttaa talon johdotusten vahingoittumisen, minkä uusiminen on hankalaa ja kallista. Sen vuoksi kaapelin sisääntulossa pitää aina käyttää ylijännitesuojia jokaiselle kaapelille erikseen.
  • Rakennus tai sen antenni ovat ympäristöä korkeammalla. Antennin tulee olla talon päässä siinä kohdassa, josta sähköjohdot tulevat sisälle. Sekä johdon että antennin tulee olla maadoitettuja ja ylijännitesuojattuja. Myös 3 m:n säteellä olevat puut kannattaa poistaa tai varustaa ukkosenjohtimilla vaaratilanteiden välttämiseksi.
  • Rakennuksen maa ei sovellu salamalle. Ainoastaan rengasmaata pidetään toimivana salamamaana, sillä se toimii sekä kääminä että kondensaattorina salamalle.
  • Suojausta ei tehdä ohjeiden mukaan. 
  • Rakennuksen maadoitusta ja faradiominaisuuksia ei ole suunniteltu salamaniskua huomioon ottaen. Jokainen rakenteen osa tulee olla maadoitettu. Myös lähelle iskevä salama voi vahingoittaa elektroniikkalaitteita, sillä kaikki sähköisessä yhteydessä olevat laitteet saavat osansa salaman jännitteestä.
  • Rakenteeseen muodostuu silmukoita, eli ”käämejä”. Kun salaman kenttä kulkee tällaisen läpi, muodostuu valtava jännite. 
  • Indusointia johtoihin ei ole huomioitu. Jos käytetään ei-kierrettyjä johtoja, eri napojen välille muodostuu suuri jännite-ero. Esim. ulkona olevissa, pitkissä yli 30 m:n valoletkuissa lamput voivat palaa rikki ukkosella.
  • Salaman jännitteen purkauskohdan ja maajohdon ympärille muodostuvan askeljännitteen vaaraa ei ole huomioitu.
Sarmalux Oy
Ripusuontie 59
00660
Helsinki
09 754 3233
sarmalux@sarmalux.fi