Miten kannattaa suojata?

Suojauksen perusperiaate on hyvin yksinkertainen, sillä siinä on vain viisi avaintekijää. Kaiken suojauksen perusperiaatteena tulisi olla se, että salamanisku niin lähelle kuin suoraan kohteeseen on pyrittävä estämään kaikin tavoin. Sen lisäksi mahdolliselle salamalle on muodostettava turvallinen ja etäisempi kulkureitti, mikä onnistuu toimivalla maadoituksella. Kaapeleita maadoitettaessa tarvitaan aina ylijännitesuojaus. Muuten yhden kaapelin navan maadoitus vain lisää jännite-eroa napojen välillä ja riski kasvaa.

Suojauksessa muistettavia asioita

Tämän otsikon alle olemme koonneet tiiviiseen pakettiin ne asiat, jotka mielestämme on tärkeintä muistaa suojausta tehtäessä. Lue nämä hyvin, ennen kuin alat suunnitella tai toteuttaa oman kotisi suojausta.

  • Kun ylijännite- ja ukkossuojaus rakennetaan tehtaan ohjeiden mukaan, perustuu se 3 portaaseen. Kaikki suojat voivat olla suojattavan kohteen arvosta riippuen myös kevyempiä, ja keskimmäiset suojat voidaan jättää ns. helpoissa kohteissa pois, kun suojattavana ei ole mitään korvaamatonta. (Porrastus selvitettynä tarkemmin Elektroniikan suojaustaso ja varmuus -kohdassa.)
  • Huoneiston ns. keskitehosuoja ja laite/hienosuoja ovat luotettava pari. Pelkkä laitesuoja (esim. hyvä jatkopistorasia) suojaa kytketyt laitteet varsin hyvin, mutta suojaustaso ei välttämättä ole tarpeeksi korkea arvokkaille laitteille.
  • Jos verkko tulee jännitteiseksi salaman suorasta tai indusoinnin vaikutuksesta ja ihminen koskee johonkin (esimerkiksi maahan), voi jännite-ero olla mikä hyvänsä. Huoneiston keskuksessa suoja taas ”oikosulkee” eli tasaa kaikki jännitteet rakenteisiin nähden.
  • Johtimet kannattaa kiertää kaapelin vaipan sisään, sillä se vähentää indusointia ja pitää jännitteet alempitasoisina. Johtimia ei kannata vetää aivan kiinni verkkojännitejohtimiin tai niiden risteämään, eikä johtovetoihin saa tulla silmukoita. Jos laitteelle tulee johtoja kahdesta eri suunnasta, niiden välissä oleva pinta-ala voi toimia suoraan kuten generaattorin käämi ja kehittää suuren jännitteen, kun ukkonen tai muut sähkökentän jännitteet kulkevat siitä läpi. Myös kieppinä olevat ylimääräiset johdot saattavat toimia samalla tavalla.
  • Ilmajohtimet kannattaa kuljettaa jonkun muun johdon tms. muodostaman suojakartion alapuolella käyttäen 2-3 m väliä. Näin vältetään suorat salamaniskut. Kaikki johtimet kannattaa tuoda taloon myös samasta aukosta, jolloin ne myös maadoitetaan suoraan tai ylijännitesuojilla. 

Suojatessasi huomioi kohteen sijainti

Suojauksessa on aina otettava huomioon suojauskohteen sijainti. Kukkulalla sijaitseva talo tarvitsee aivan erilaisen suojauksen kuin matalat teräsrakennukset.

Suojauksen kannalta hyvin hankalia sijaintikohteita ovat ympäristöä korkeammat kohteet, esimerkiksi sähkö- ja puhelinlinjojen päät, mäet ja niiden rinteet sekä aukealla olevat korkeat kohteet. Myös aukeitten reunat, saarten rannat ja vene maasähkössä vaativat erityistä huomiota.

Vaativia sijaintikohteita ovat ympäristöä korkeampien rakennusten kellari- ja ylin kerros, sekä yli 20 m korkeammalla olevat huoneistot. Hankaluuksia suojauksessa tuottavat myös rakennukset, joissa ei ole faradisuojaa, betoniteräksiä eikä patterilämmitystä. Myös useat purkaus- tai loistelamput sekä elektroniikkalaitteet samassa kohteessa hankaloittavat suojauksen tekemistä.

Alle 20 metriset teräsrakennukset kellaria lukuun ottamatta ovat helppoja suojauskohteita. Vaikka helposti voisi ajatella, että sähköverkkoon kytkemättömät laitteet (esim. aurinkokennokohteet) ovat turvassa salamaniskulta, ei asia ole näin. Idusointi pitempiin johtoihin muodostaa suuren vaaran, jos johdotusta ei ole tehty ajatuksella. Voimakkaan iskun seurauksena suojaamattomassa asuntoautossa jopa TV pöydältä ”haihtui ilmaan”, eikä sähköpiireistä jäänyt jäljelle kuin mustaa.

Markkinoiden tehokkain suoja elektroniikalle

Koska meillä on vuosien kokemus suojausalalta, haluamme antaa vinkkejä siitä, miten ukkos- ja ylijännitesuojaus kannattaa hoitaa. Alla olevat kaaviot ovat apunasi. 

Hankalat kohteet

Suurtehosuoja (HKL 1443 / ilmaisinkoskettimin 1 A 230 V /
HKL 1443F / sijoitus: kaapeleiden sisääntuloon) +
Keskitehosuoja (HKL 440.275.4 / sijoitus: ryhmä/huoneistokeskukseen) + Hieno/laitesuoja (HKL 414/230 M21 / sijoitus: laitteen pistorasian alle)

Hyvin helpot kohteet

Keskitehosuoja (440.275.3 / 414/230M2 /
Ilmaisinkoskettimin 1 A 230V / HKL 440.275.3F /
sijoitus: kaapeleiden sisääntuloon) +
Keskitehosuoja (HKL 440.275.4 / HKL 440.275.4F /
sijoitus: ryhmä/huoneistokeskukseen, nyt ryhmätaulussa 4-napaisena
​+
Hieno/laitesuoja (HKL / sijoitus: laitteen pistorasian alle)

Normaalit tai helpot kohteet

Keskitehosuoja (440.275.3 / 414/230M2 /
Ilmaisinkoskettimin 1 A 230V / HKL 440.275.3F /
sijoitus: kaapeleiden sisääntuloon) +
Keskitehosuoja (HKL 440.275.4 / HKL 440.275.4F /
sijoitus: ryhmä/huoneistokeskukseen, nyt ryhmätaulussa 4-napaisena
+
Hieno/laitesuoja (HKL / sijoitus: laitteen pistorasian alle)

Sarmalux Oy
Ripusuontie 59
00660
Helsinki
09 754 3233
sarmalux@sarmalux.fi